Home » Lesson Units & Resources » All About Me (Body & Actions)

All About Me (Body & Actions)

Please sit down. — Upo ka

Please sit down (+2). — Upo kayo

Run — Takbo

Walk, please. — Lakad

Dance — Sayaw

Hop/Jump — Talon

Head — Ulo

Ear — Tenga

Eye — Mata

Nose — ilong

Tooth — Ngipin

Tongue — Dila

Mouth — Bibig

Face — Pisngi

Chin — Baba

Hair — Buhok

Neck — Leeg

Shoulder — Balikat

Back — Likod

Arm — Braso

Hand — Kamay

Finger — Daliri

Stomach — Tiyan

Leg — Binti

Knee — Tuhod

Foot — Paa

Toe — Daliri ng paa

Butt — Puwet

Where is your …… (body part) ? — Nasaan ang … mo?

I live in …… Nakatira ako sa …

You are a girl. — Babae ka.

You are a boy. — Lalaki ka.

How old are you? — Ilang taon ka na? / (+2) Ilang taon na kayo?

How old are you? (+2) Ilang taon na kayo?

What is your name? — Anong pangalan mo?

When is your birthday? — Kailan ka pinanganak?

Where do you live? — Saan ka nakatira?

Do you have any siblings? — Meron ka bang mga kapatid? / (+2) Meron ba kayong mga kapatid?

Do you have any siblings? (+2) Meron ba kayong mga kapatid?

What is your favorite color? — Anong paborito mong kulay?

What is your favorite food? — Anong paborito mong pagkain?

What is your favorite hobby? — Anong paborito mong libangan?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *