Home » Everyday Tagalog for Parents-Members Main Area » Themes – Everyday Tagalog for Parents (Handaan Members) » Weather

>> Go to “My Loved Phrases”

>> Return to Themes


Wow! It’s raining hard!

Grabe! Ang lakas ng ulan!


Can you hear the raindrops?

Naririnig mo ba ‘yong ulan?


It looks windy outside.

Mukhang mahangin sa labas.


I hear thunder. Did you hear it too? It’s loud.

May naririnig akong kulog. Narinig mo rin ba? Ang lakas!


Wow! A flash of lightning!

Grabe! May kidlat!