Home » Everyday Tagalog for Parents

Tag: Everyday Tagalog for Parents

Safety

Hold on. — Teka lang.

Look both ways before we cross the street. — Tingnan mo muna ‘yong daan bago ka tumawid.

Do you see any cars coming? — May dadaan ba na kotse?

I see a car  coming. — May kotseng dadaan.

Let’s hold hands so we can be safe. — Hawak-kamay tayo para ligtas tayo.

Be careful. — Mag-ingat ka.

Don’t walk yet. — Huwag ka munang maglakad.

Don’t walk yet. (+2) — Huwag muna kayong maglakad.

Stay right here first. — Dito ka lang muna.

Stay right here first. (+2)– Dito lang muna kayo.

Hurry! — Dali!

Please wait for me. — Hintayin mo ako.

One moment please. — Saglit lang.

Just a little bit more. — Konti nalang.

That’s not for touching. — Hindi ‘yan puwedeng hawakan.

That is sharp. Ow! — Matulis ‘yan. Aray!

Daily Greetings, Common Expressions & Questions

Good morning — Magandang umaga

Good afternoon — Magandang hapon

Good evening — Magandang gabi

How are you? — Kamusta ka? (+2) Kamusta po kayo?

How is your day going? –Kamusta na ‘yong araw mo?

Are you okay? — Okay ka lang?

Are you okay? — (+2) Okay lang kayo?

I’m okay. — Okay lang ako.

What are you doing? — Anong ginagawa mo?

We’ll see each other later. — Magkikita tayo mamaya.

Bye (I’m leaving). — Alis na ako.

Thank you — Salamat.

Thank you very much — Maraming salamat.

You’re welcome — Walang anuman.

Yes please — Oo (“Opo” is used as a respectful way of saying “yes” to elders)

No — Hindi

Maybe — Baka

I don’t know. — Hindi ko alam.

I’m all done — Tapos na ako.

When you’re done, can you ……? — Pagkatapos mo, puwede mo bang ….?

Why? — Bakit?

When? — Kailan?

How? — Paano?

Where? — Saan?

Who? — Sino?

What? — Ano?

Do you need help with that? –Kailangan mo ba ng tulong?

Can I help you with that? — Puwede ba kitang tulungan? (+2) Puwede ko ba kayong tulungan?

Can I help you with that? — (+2) Puwede ko ba kayong tulungan?

How can I help you? — Anong maitutulong ko?

Can you help me please? — Puwedeng patulong?

Do you want to help me? — Gusto mo ba akong tulungan?

Would you like to try that on your own first? — Gusto mo ba munang subukan mag-isa?

Excuse me. (May I pass?) — Makikiraan

Please stop. — Tama na

Look. — Tingnan mo.

Click below to navigate to:

All About Me (Body & Actions)

Please sit down. — Upo ka

Please sit down (+2). — Upo kayo

Run — Takbo

Walk, please. — Lakad

Dance — Sayaw

Hop/Jump — Talon

Head — Ulo

Ear — Tenga

Eye — Mata

Nose — ilong

Tooth — Ngipin

Tongue — Dila

Mouth — Bibig

Face — Pisngi

Chin — Baba

Hair — Buhok

Neck — Leeg

Shoulder — Balikat

Back — Likod

Arm — Braso

Hand — Kamay

Finger — Daliri

Stomach — Tiyan

Leg — Binti

Knee — Tuhod

Foot — Paa

Toe — Daliri ng paa

Butt — Puwet

Where is your …… (body part) ? — Nasaan ang … mo?

I live in …… Nakatira ako sa …

You are a girl. — Babae ka.

You are a boy. — Lalaki ka.

How old are you? — Ilang taon ka na? / (+2) Ilang taon na kayo?

How old are you? (+2) Ilang taon na kayo?

What is your name? — Anong pangalan mo?

When is your birthday? — Kailan ka pinanganak?

Where do you live? — Saan ka nakatira?

Do you have any siblings? — Meron ka bang mga kapatid? / (+2) Meron ba kayong mga kapatid?

Do you have any siblings? (+2) Meron ba kayong mga kapatid?

What is your favorite color? — Anong paborito mong kulay?

What is your favorite food? — Anong paborito mong pagkain?

What is your favorite hobby? — Anong paborito mong libangan?

Feelings & Encouragement

I’m better. — Okay na ako.

I’m about the same. — Ganoon pa rin ‘yong nararamdaman ko.

Worse. — Mas masama yung loob ko.

I’m having a hard day. — Nahihirapan ako ngayon.

I’m excited — Natutuwa ako.

I’m grumpy — Mainit ang ulo ko.

I’m happy — Masaya ako.

I’m mad — Galit ako.

I’m nervous — Kinakabahan ako.

I’m stressed — Naiistres ako.

I’m scared — Takot ako.

I’m frustrated — Inis na inis ako.

It can be really frustrating when it doesn’t work out the way we thought it would. — Alam kong nakakainis kapag hindi nasusunod ‘yong gusto natin.

Listen to me — Makinig ka sa’kin.

What happened? — Anong nangyari?

I couldn’t hear you. — Hindi kita narinig.

Can you please repeat that? — Puwedeng pakulit?

That really scared you, huh! Would you like a hug? — Nakakatakot, ‘no? Gusto mo bang yakapin kita?

That was disappointing. — Nakakalungkot naman.

Do you want to talk about it? — Gusto mo bang pag-usapan?

I’m ready to listen whenever you feel like talking. — Kapag gusto mo ng mag-usap, nandito lang ako para makinig.

That is a tough problem. — Mahirap na problema ‘yan.

I’m too angry right now and need to cool down. — Kailangan ko munang magpalipas ng galit.

Let’s talk in a little bit. — Mag-usap tayo mamaya.

It’s okay to feel mad — Okay lang na magalit ka.

I can see this is hard for you. — Alam kong mahirap para sa’yo

Take a deep breath, then tell me what happened. — Hinga ka ng malalim, tapos ikuwento mo sa’kin kung anong nangyari.

I’m here for you. — Nandito ako para sa’yo.

You were looking forward to it so much. — Inasahan mo talaga ‘yan.

Do you need some help? — Kailangan mo ba ng tulong?

Would you like to be my little helper? — Gusto mo ba akong tulungan?

I see you are working hard on that. — Alam kong pinaghirapan mo ‘yan.

You worked really hard on that! — Talagang pinaghirapan mo ‘yan!

I see you are taking your time and being careful. — Alam kong hindi ka nagmamadali at saka nag-iingat ka.

You put a lot of effort in to that. — Pinagsikapan mo ‘yan.

I’m proud of you! — Pinagmamalaki kita!

You must be so proud of yourself! — Siguradong proud ka sa sarili mo!

Good job! — Galing!

That’s good! — Mabuti naman!

What a great observation! — Ang galing mo naman!

You can do it. — Kaya mo ‘yan.

I knew you could do it. — Alam kong kaya mo ‘yan.

Are you having fun? Nalilibang ka ba?

Are you having fun (+2) Nalilibang ba kayo?

Did you have fun? Nalibang ka ba?

I’m having so much fun with you. — Aliw na aliw akong kasama ka

That was funny! — Nakakatawa naman!

You fell down. — Nahulog ka.

Where does it hurt? — Saan masakit?

Would you like a bandaid / ice / medicine? — Gusto mo ba ng band-aid?

Would you like ice? — Gusto mo ba ng yelo?

Would you like a medicine? — Gusto mo ba ng gamot?

Let’s clean your boo-boo first. — Linisin muna natin ‘yong sugat mo.

Sorry. I forgot. — Pasensiya na. Nakalimutan ko.

Will you forgive me? — Puwede mo ba akong patawarin?

You found a way to cheer him/her up when she was crying! — Umiiyak siya pero napangiti mo!

I love you –Mahal kita

Weather

What’s the weather like today? — Anong lagay ng panahon ngayon?

Does it feel hot? — Mainit ba?

Does it feel cold? — Malamig ba?

Is it raining? — Umuulan ba?

I feel hot! — Naiinitan ako.

It is cold today! I feel cold! — Malamig ngayon! Nilalamig ako.

Wow! It’s raining hard! — Grabe! Ang lakas ng ulan!

Can you hear the raindrops? — Naririnig mo ba ‘yong ulan?

It looks windy outside. — Mukhang mahangin sa labas.

I hear thunder. Did you hear it too? It’s loud! — May naririnig akong kulog. Narinig mo rin ba? Ang lakas!

Wow! A flash of lightning! — Grabe! May kidlat!

Going Out

Please get ready. — Maghanda ka na.

Please get ready. — (+2) Maghanda na kayo.

Are you ready? — Ready ka na?

Are you ready? — (+2) Ready na kayo?

It’s time to go. (We’re leaving) — Alis na tayo

We are going now. — Papunta na tayo.

We are going to the grocery store. — Pupunta tayo sa grocery

We are going to the bank. — Pupunta tayo sa bangko.

We are going to the doctor— Pupunta tayo sa doktor.

We are going to the dentist — Pupunta tayo sa dentista.

Where do you want to go? — Saan mo gustong pumunta?

Please get in the car. — Sumakay ka na sa kotse.

Please get in the car. — (+2) Sumakay na kayo sa kotse.

Let’s get out of the car. — Lumabas na tayo ng kotse.

Please have a seat. — Upo ka na. (+2) Upo na kayo.

Please have a seat. — (+2) Upo na kayo.

Buckle your seat belt. — Ikabit mo na ‘yong seat belt mo.

Let us see if we can Hop to the car like a frog Subukan nating magmukhang palaka papuntang kotse.

Let us see if we can Walk like a robot to the van/car Subukan nating magmukhang robot papuntang kotse

Let us see if we can Fly like a butterfly to our seat — Subukan nating magmukhang paru-paro papuntang kotse

Let us see if we can March like ants to the car –Subukan nating magmukhang langgam papuntang kotse

I see you are in the middle of an activity, but we are about to go — Alam kong may ginagawa ka pa, pero kailangan na nating umalis

I see you are in the middle of an activity, but we are about to go (+2) Alam kong may ginagawa pa kayo, pero kailangan na nating umalis.

Would you like to continue that activity when we return? — Gusto mo bang ituloy ‘yon ‘pag balik natin?

I’m coming now. — Papunta na ako diyan.

Please come here. — Halika dito.

We will come back later. — Babalik tayo mamaya.

Will you open the door, please? — Pakibuksan ‘yong pinto.

We’re here. — Nandito na tayo.

Let’s go. — Tara

Do you want to go outside? — Gusto mo bang lumabas?

Getting Dressed

Please put on your shoes. — Pakisuot ‘yong sapatos mo.

Please put on your shoes.(+2) — Pakisuot ‘yong sapatos niyo.

Please take off your shoes. — Pakitanggal ‘yong sapatos mo.

Which one do you want to wear? This one or this one? – Alin ang gusto mong suotin? Ito o ito?

Which color would you like to wear? — Anong gusto mong kulay?

Time to put on your pajamas. — Magsuot ka na ng pantulog.

Time to put on your pajamas.(+2) — Magsuot na kayo ng pantulog.

Let’s bring a jacket. It’s cold today. — Magdala tayo ng jacket. Malamig ngayon.

Do you want to wear socks today? — Gusto mo bang magsuot ng medyas ngayon?

Do you need help putting that on? — Kailangan mo ba ng tulong sa magsuot niyan?

Do you need help with the buttons? –Kailangan mo ba ng tulong sa butones?

Do you need help with the zipper? –Kailangan mo ba ng tulong sa siper?

It’s time to get dressed. Let’s get dressed. — Magbihis na tayo.

Shirt – Pantaas

Pants – Pantalon

Socks – Mga medyas

Dress – Bestida

Skirt – Palda

Jacket — Jacket

Hat — Sombrero

Underwear — Pang-ilalim

Sweater — Sweater

Shoes — Sapatos

Learning & School

How does it feel? — Anong pakiramdam?

Is it ______? — Ba

That — ‘Yan? (short for iyan)

Is it soft?/Is that soft? — Malambot

Hard? — Matigas ba? / ‘yan?

Is it Sticky? — Malagkit ba? / ‘yan?

Is it Bumpy? — Magaspang ba? / ‘yan?

Is it Smooth? — Makinis ba? / ‘yan?

Is it Warm? –Mainit ba? / ‘yan?

Is it Cold? — Malamig ba? / ‘yan?

What do you hear? — Anong naririnig mo?

Is it loud or soft? — Malakas ba o mahina?

What does it smell like? — Anong amoy?

Does it smell good or stinky? — Mabango ba o mabaho?

Wow! You are learning how to …… (verb) — Galing! Natututo ka nang ……

Wow! You are learning how to …… (verb) (+2) — Galing! Natututo na kayong ……

That’s the color ……, right — Tama! Kulay …… ‘yan!

Can you say “……”? — Kaya mo bang magsabi ng “……”?

Correct! — Tama!

Let’s count while we wait. — Magbilang tayo habang naghihintay.

Let’s see what number we reach until it’s ready.— Tingnan natin kung saang numero tayo aabot.

Let’s read together. — Magbasa tayo ng libro.

Which book do you want to read? — Anong gusto mong basahin na libro?

What did you learn at school today? — Anong natutunan mo sa iskul ngayon?

Do you have homework today? — Meron ka bang assignment ngayon?

Do you have homework today?(+2) — Meron ba kayong assignment ngayon?

How was school? — Kamusta sa iskul?

Do you need help with your homework? — Kailangan mo ba ng tulong sa assignment mo?

Cleaning Up

It is time to clean up. — Kailangan nang maglinis.

Please put your toys away. — Pakiligpit ‘yong mga laruan mo.

Wow! It looks like you had a lot of fun in here. — Ayos! Mukhang aliw na aliw ka dito.

What were you playing? — Anong nilalaro mo?

I know you were having a good time, but it is time to put away your things. — Alam kong gusto mo pang maglaro, pero kailangan nang magligpit.

Can you show me where this belongs? — Puwede mo bang ituro sa’kin kung saan ‘to nakalagay?’

Just a little bit more time to play and it will be time to clean up. — Konting laro nalang tapos maglilinis na.

Can you help me clean? — Puwede mo ba akong tulungan Maglinis?

Can you help me Sweep? — Puwede mo ba akong tulungan magwalis?

Can you help me Vacuum? — Puwede mo ba akong tulungan mag-vacuum

Can you help me Wipe the table? — Puwede mo ba akong tulungan magpunas ng lamesa.

Thank you for your help! — Salamat sa tulong mo!

We work well together to clean up! — Magaling tayong magtulungan sa paglinis!

Can you please put this away? — Puwede bang pakiligpit na nito?

Let’s clean up your toys. — Linisin natin ‘yong mga laruan mo.

Let’s fold the clothes. — Tiklupin natin ‘yong mga damit.

Let’s put the clothes away. — Itabi natin ‘yong mga damit.

Turn the lights off. — Patayin mo ‘yong ilaw.

Turn the lights on. — Buksan mo ‘yong ilaw.

There are a lot of things on the floor. — Ang daming kalat sa sahig.

It’s messy in here. — Makalat dito.

Everything was put back nice and neat! — Lahat nailigpit ng maayos!

What a clean room it is now! — Ang linis na ng kwarto!